Gå til innhold
Nursing Anne Simulator

Hjelper deg å trene for pleie på høyeste nivå

Den første treningsdukken som dekker alle aspekter av moderne sykepleierutdanning. 

Fra grunnleggende vurdering til avansert praksis

Nursing Anne Simulator gjør det mulig å trene på alt fra grunnleggende vurderinger og kritisk tenkning, til avanserte behandlinger.

Treningsdukken fungerer både som en ferdighetstrener og en høyst realistisk kvinnelig pasientsimulator.

Dekker alle aspekter av det moderne sykepleierpensumet

 • Grunnleggende sykepleie
 • Sykepleierretning
 • Farmakologi
 • Helsevurdering
 • Medisinsk-kirurgisk
 • Mental helse

Grunnleggende sykepleie

Grunnleggende sykepleie

Funksjonene til Nursing Anne Simulatoren støtter pensumet for sykepleiere. Med definerte læremål er Nursing Anne Simulator den ideelle simulatoren for å lære de grunnleggende sykepleieferdighetene.

Fra vurdering og diagnoseferdigheter, gjennom planlegging og implementering og evaluering, Nursing Anne Simulator lar brukere oppleve suksess og feil samtidig som de får den nødvendige selvtilliten i et trygt miljø.

Se video med klinisk oversikt over Nursing Anne Simulator:

 

Sykepleierretning

Sykepleierretning

Overgangstiden fra sykepleierstudiet til klinisk praksis kan være utfordrende. Effektiv onboarding som inkluderer realistisk, praktisk simuleringstrening kan bidra til en sykepleiers suksess og pasientenes sikkerhet. 

Å levere ny ansettelsesopplæring med Nursing Anne Simulator gir muligheten for å øve på lokale protokoller, teste systemer og sikre pasientsikkerhetsprosedyrer ved å bruke en svært realistisk kvinnelig pasientsimulator. Dette kan bidra til å akselerere hvor forberedt nye sykepleiere er når de skal ut i praksis.

Farmakologi

Farmakologi

Farmakologi er et av de viktigste elementene i sykepleierutdanning. Fra dosering og administrering til overvåking av effektene, må sykepleierne jobbe tverrfunksjonelt for å sikre trygg medisineringspraksis.

Nursing Anne Simulator lar brukere administrere medisin via IV, CVP, nasogastrikk, IM, analt og vaginalt. De kan administrere medisiner og oppleve realistiske responser fra simulatoren.

Helsevurdering

Helsevurdering

Sykepleiere har mye ansvar, inkludert å vurdere behovene til pasientene. Den første helsevurderingen er viktig for at pasientene skal ha det bra.

Trening med Nursing Anne Simulator lar brukere bruke kunnskapen deres om medisinsk utstyr til å sjekke pustefrekvens, bilateral blodtrykksvurdering, puls og ulike andre helseindikatorer som bidrar til å fastslå et handlingsløp. Brukere får umiddelbare tilbakemeldinger fra simulatoren og den simulerte pasientmonitoren.

Medisinsk-kirurgisk

Medisinsk-kirurgisk

Medisinsk-kirurgisk sykepleier er en unik og omfattende spesialitet, som responderer på de mange problemene pasienter kan oppleve.

Nursing Anne Simulator kan simulere med-kirurgiske scenarier som lar brukere øve på ferdigheter som å starte bilaterale intravenøse (IV) væsker, administrere medisiner, pasientposisjonering og hygiene. Helsepersonell kan også øve på å måle og registrere vitale tegn, skifte bandasje og håndtere post-operativ behandling.

Mental helse

Mental helse

En sykepleierspesialitet som er stadig mer etterspurt for de som arbeider innen psykologi og mental helse. Sykepleiere spiller en viktig rolle i den psykiatriske pleieprosessen.

Vanlige scenarier ved bruk av Nursing Anne Simulator:

 • Evaluere de mentale helsebehovene til pasienter, gjennom 2-veis kommunikasjon
 • Vurdere pasientbevissthet
 • Gi personlig støtte og pleie til pasienten
 • Gi medisiner
In-situ simulation training

Utvid opplæringsmuligheter med scenarier

Forhåndsprogrammerte scenarier fra Laerdal og partnere

Velg blant flere scenarier laget i samarbeid med ledende eksperter og globale partnere som AHA og NLN.

 • Plug and play-drift - kjøp scenarier, simuleringstrening
 • Tren på et bredt utvalg av kompetanser
 • Finn scenarier for din spesifikke simulator eller studentbehov

Lag dine egne skreddersydde treningsscenarier

Vi kan hjelpe med å utvikle scenarier for dine behov. Du kan også lage dem selv.

 • Krever litt teknisk kompetanse.
 • Lar deg bygge på tidligere simuleringer for å lage den beste opplæringen for din organisasjon og dine studenter.
Lær mer

Full kontroll over simuleringstreningen din

Planlegg, kjør og vurder din simulering

Kjør simuleringene dine med SimPad PLUS eller LLEAP - enkelt og effektivt for scenariobassert opplæring. 

SimPad PLUS-nettbrett:

 • Berøringsskjerm med intuitivt grensesnitt
 • Rask oppsetting
 • Gir høy mobilitet
 • Kontroller simulatorens vitale tegn og fysiologi
 • Optimal datainnhenting for effektiv debriefing

LLEAP -– en felles plattform for simuleringstrening. 

Planlegg -– Kjør -– Vurder

Bruk Laerdal Learning Application (LLEAP) for å få full kontroll på simuleringstreningen din. Finn scenarier, gjennomfør simuleringstrening og gjennomfør verdifull debriefing.

Simuleringstrening er mer enn bare en treningsdukke

I Laerdal tror vi at vellykket simuleringsopplæring handler om mer enn bare å gi våre kunder en avansert treningsdukke.

Derfor tilbyr vi et bredt spekter av støttende produkter og tjenester, foreksempel scenarier, video debriefing, teknisk service og kursopplæring.

Nursing Anne Simulator er utviklet basert på innspill fra ledende fagmiljøer innen sykepleie, fra hele verden. Denne verdifulle informasjonen har gjort Nursing Anne Simulator til en engasjerende og robust platform slik at sykepleiere kan trene et bredt spekter av prosedyrer, gjennom at treningsdukken fungerer både som ferdighetstrener og en høyst realistisk kvinnelig pasientsimulator.

Spesifikasjon

Medication Administration

Administration of eardrops
Oral via NG tube
Bilateral pre-ported IV arms with capability for intravenous bolus or push through intravenous infusion when attached to a fluid bag
Optional female multi-venous IV training arm with capability of IV cannulation placement
Bilateral deltoid, ventral gluteal, dorsal gluteal and thigh injection sites
Palpable anatomy to aid in site selection includes anterior superior iliac crest, pubic symphysis and greater trochanter
Vaginal canal allows for insertion of vaginal suppositories or medications
Anal opening will accept real and simulated rectal suppositories

Hygiene

Wig for hair care procedures
Ear canal for practice of irrigation and cleaning
Oral care and hygiene
Removable upper denture for oral and denture care
Bed baths and skin care
Patient simulator shall allow manipulation into dorsal recumbent position for perineal care
Perineal care, including separation of the labia for cleansing

Skin Integrity and Wound Care

Patient positioning for prevention of pressure ulcers
Bandage and binder application
Nasal packing
Dressing and dressing changes
Toes spread for bandaging

Patient Handling

Full articulation for realistic patient handling procedures
Head can be flexed into chin to chest position and remain flexed until repositioned
Sits unassisted and bends at waist to tripod position
Protective positioning
Patient transfer techniques
Range of motion exercises

Nutrition

Accurate anatomical landmarks for insertion of NG Tube to correct measurement (nose to earlobe to xiphoid process)
Lavage and gavage
Invisible port in upper left abdomen for pre-placement of a PEG or J tube for feeding
Internal reservoir with 500mL fluid capacity, external quick fill port, and optional external bag for large volume feeding

Urinary Elimination

Female genitalia with realistic anatomy, includes labia majora, labia minora, urethral opening, clitoris, and vagina
Labia minora in naturally closed position, when opened exposes urethral opening
Manipulation into supine position with knees flexed is possible
Genitalia accepts straight or indwelling catheters
Genitalia attaches to an internal system including an internal urinary reservoir for urinary catheterization with ability to pressurize reservoir for proper fluid return
Intermittent closed catheter irrigation
Urinary reservoir has external quick access port for ease in filling

Bowel Elimination

Manipulation into Sims’ position for enema administration possible
Genitalia attaches to external reservoir bag for enema administration
Anal opening will accept real and simulated rectal suppositories
Ascending colostomy stoma with through hole connects to fluid reservoir for irrigation procedure
Three interchangeable stomas, include normal, dusky (non-perfusing), and infected
Changing and emptying ostomy appliance

Oxygenation & Perfusion

Realistic airway with uvula, epiglottis, vocal cords and esophagus
Various oxygen delivery methods with visible chest rise including nasal cannula, masks, trach collar/mask, CPAP device
Bag-mask ventilation
Suctioning (Oral & Nasopharyngeal)
Concealed port in neck for insertion of tracheostomy tube
Trach care tracheal suctioning with fluid
Ventilations with chest rise

Resuscitation

CPR Capable
Oral/Nasal Intubation
Supraglottic Airway Insertion
BVM Ventilation
Head tilt/Chin lift
Jaw thrust w/articulated jaw
Sellick’s Manuver
Chest compressions with maximum compression depth of 70mm
ECG monitoring capabilities when used with SimPad PLUS, SimPad Classic or LLEAP, and ShockLink™
Defibrillation, cardioversion and pacing when used with ShockLink (training pads – apex and sternum)

Fluid, Electrolyte and Acid-Base Balance

Invisible port below the clavicle for pre-placement of central line catheter for site care, dressing change, flushing lines, and continuous or intermittent infusion
Internal central line reservoir with 500mL fluid capacity, with option to use an external reservoir bag for large volume infusions
Optional female multi-venous IV training arm with capability of IV cannulation placement, fluid administration and venipuncture

Scenarios and Debriefing

Operating system is capable of operating via Automatic Mode (pre-programmed scenarios) and Manual Mode (“on-the-fly” to modify the parameters of the scenario in real time)
Operating system can integrate with debriefing software, which combines synchronized student log, patient monitor display, live audio and video feed in a single debriefing file
System may be used with a web camera
Operating system can connect to an online store that sells pre-programmed scenarios and scenario aids that can be imported to the instructor remote or PC

Compatibility

Nursing Anne Simulator is compatible with the following systems/software:
LLEAP – Laerdal Learning Application, SimPad® PLUS System, SimPad® Classic System (backwards compatible), SimStore™, SimManager™, SimView™ / SimView™ Mobile, Session Viewer, ShockLink™

Optional Accessories

ShockLink™
Zoll Defibrillator Connector (ShockLink), Physio Control® Quick Combo™ Connector (ShockLink)
Multi-Venous IV Training Arm

Communication

Pre-recorded single vocal sounds can be either played at a controllable volume, as a single occurrence or continuously repeated, including:
Cough, ­Moan, ­Vomit, ­SOB, Breathing (continuous sound), ­Scream, “Yes”, ­“No”
Optional wireless headset/ microphone allows user to talk through simulator

Eyes

Blinking eyes with adjustable blink rate
Ability to open, close or partially close for consciousness cue
Interchangeable pupils (normal, dilated, constricted)

Breathing/Respirations

Spontaneous breathing synchronized with selected breath rate (0-60 bpm)
Bilateral breathing

Pulse

Palpable pulse synchronized with ECG
Adjustable in strength (weak, normal and strong)
Bilateral carotid pulses (same pulse left and right)
Brachial and radial pulses in the right and left arm, with right and left independent control
Brachial pulse disabled and turned off if the pressure in the cuff is larger than 20 mmHg
Radial pulse turned off when the pressure in the BP cuff is larger or equal to the set systolic BP
Bilateral femoral pulses (same pulse left and right)
Bilateral pedal pulses with right and left independent control

Non-Invasive Blood Pressure

Bilateral measurement of non-invasive blood pressure (auscultated or palpated)
Korotkoff sounds synchronized with programmable ECG
Korotkoff volume control in 10 steps (0-9) available in both arms
Auscultatory gap on/ off feature
Pressure range of 0-300mmHg

Sounds Auscultation

Heart, lung and bowel sounds may be auscultated with real stethoscope when used with SimPad PLUS, SimPad Classic, or LLEAP

Lung Sounds

Anterior and posterior lung sounds synchronized with the set breathing rate (0-60 bpm) and chest rise on the manikin
­Normal, Coarse crackles, Fine crackles, Pleural rub, Pneumonia, Rhonchi, Stridor, Wheezes, No Sound
Lung sound and sound volume may be set individually for each lung – left and right, upper and lower
Anterior and posterior lung sound auscultation sites

Heart Sounds

Heart sounds synchronized with the ECG (QRS)
Normal, Aortic stenosis, Austin Flint Murmur, Friction Rub, Mitral Valve Prolapse, Systolic Murmur, Diastolic Murmur, OS@70ms / Open Snap MS
Non-perfusing rhythms will not generate heart sounds

Bowel Sounds

Four independently controlled auscultation areas for bowel sounds, centered around the umbilicus
Volume control in each quadrant
Bowel sounds are continuous repetitive sounds repeated infinitely
Normal, Hyperactive, Borborygmus, Hypoactive, No Sound
Auscultation of fetal heart tones, instead of bowel sounds, are available for auscultation from the abdomen
Fetal Normal 140bpm, Fetal Tachycardia 200bpm, Fetal Bradycardia 100bpm

Anatomy

Palpable anatomy for assessment and site location, including clavicle, sternum, spine, ribs (front and sides), xiphoid process, scapula, anterior superior iliac crest, pubic symphysis, and greater trochanter

Operation

Completely wireless and self-contained
Internal electrical and pneumatic power
Supplemental wired connectivity and power
Wirelessly integrates with existing computer networks
SimPad System (backwards compatible)
SimPad PLUS System
Laerdal Learning Application - LLEAP
Tablet PC Instructor – Patient Monitor, Rugged Table Instructor PC – Patient Monitor, Laptop LLEAP Instructor PC – Patient Monitor, All-in-One Panel PC Instructor-Patient Monitor
Wireless Headset
You must be logged in to submit the form.